Banken lanceren portal voor uitwisseling van gegevens; en nu snel door naar SBR 2.0

Leestijd: 5 minuten

SBR Banken portal kredietrapportages ABN AMRO, ING, Rabobank Finno

Twee weken geleden lanceerden de grootbanken ABN AMRO, ING en Rabobank in het ING House de zogeheten SBR-Direct Portal. SBR staat voor Standard Business Reporting. Via deze portal kunnen ondernemers eenvoudig en digitaal hun financiële gegevens aanleveren bij hun bank; denk daarbij aan de jaarcijfers.

De SBR-Direct portal moet leiden tot een vermindering van de administratieve lastendruk en een verhoging van de kwaliteit van de dienstverlening aan ondernemers. De eerste stap is gezet, maar wat mij betreft moeten we zo snel mogelijk door naar SBR 2.0.  In dit artikel aandacht voor de huidige portal, maar vooral ook mijn visie op hoe SBR Direct 2.0 eruit zou kunnen zien.

Na vier jaar is het zover

Het SBR Programma is een initiatief van de overheid. Binnen dit programma worden onder meer afspraken gemaakt over standaardisatie van gegevens en uitwisselingsprocessen, zodat gegevens slechts eenmaal in de administratie van de ondernemer worden ingevoerd en voor meerdere rapportages kunnen worden gebruikt. Vanuit de overheid wordt deelgenomen door het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Veiligheid en Justitie, de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor Statistiek. Daarnaast zijn er vertegenwoordigers van de volgende marktpartijen aangesloten: ondernemers, softwareleveranciers en intermediairs. In 2009 traden op verzoek van de overheid ook de banken toe tot het SBR Programma.

ABN AMRO, ING en de Rabobank, verenigd Het Financiële Rapportages Coöperatief (FRC) hebben ruim vier jaar gewerkt aan de SBR Direct Portal. De FRC is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het beheer van een technische infrastructuur, waarmee ondernemers hun kredietrapportages op een elektronische en gestandaardiseerde wijze kunnen versturen naar de drie genoemde banken. Standard Business Reporting (SBR) is daarbij het uitgangspunt, waarbij gegevens in het zogeheten XBRL-formaat worden uitgewisseld. In onderstaande video wordt de werking van SBR Direct uitgelegd.

Voordelen voor ondernemers

Met de introductie van de SBR-Direct Portal kunnen kleine ondernemers als eerste eenvoudig en veilig hun financiële gegevens direct bij de genoemde banken aanleveren. In het najaar krijgen grotere ondernemingen met een omzet tot 35 miljoen euro dezelfde mogelijkheid. Ondernemers konden overigens al via hun accountant via de zogeheten machine-2-machine mogelijkheid gegevens digitaal bij hun bank aanleveren. Verwacht wordt dat in de toekomst het merendeel van de gegevensuitwisseling via de intermediair (accountant) gaat.

Volgens ING-bestuurder en secretaris van de FRC, Bart Schlatmann krijgen banken een scherpere foto van hun klant en kunnen ze sneller en beter kredietaanvragen beoordelen en kredietrevisies uitvoeren. De ING startte eind 2010 al een pilot om met behulp van SBR kredietaanvragen tot 500.000 euro binnen vier werkdagen te beoordelen. Voor kredietaanvragen tussen 500.000 en 1.000.000 euro geeft de ING binnen 10 werkdagen uitsluitsel.

Een belangrijk voordeel voor ondernemers is, naast gemak,  dus de snellere beoordeling van een kredietaanvraag. Maar met SBR zou ook kredietverlening goedkoper kunnen worden. Al eerder liet de FRC weten dat tijdige, volledige en betrouwbare informatie ook zorgt voor risicoreductie bij banken, waardoor de prijs van kredietverlening omlaag kan.

Michiel Schipper, directeur van Finan dat de SBR Direct Portal ontwikkelde en in het dagelijks leven ook ondernemer, vertelde tijdens de lancering van de portal dat hij gedurende de bouw van de software meer inzicht heeft gekregen in het proces bij de bank. Hij heeft nu geleerd dat naarmate je meer informatie geeft aan je bank, de bank ook beter inzicht heeft in jouw situatie en je betere kan adviseren.

Gaat SBR Direct ver genoeg?

Met de invoering van de SBR Direct Portal zijn er grote stappen voorwaarts gemaakt, maar het kan nog veel beter. Rolf Franke, Directeur Productmanagement Kredieten bij ABN AMRO en penningmeester in het dagelijks bestuur van de FRC, is nieuwsgierig naar nieuwe proposities waar banken in 2014 mogelijk mee komen. En gaan er nieuwe proposities ontstaan van andere stakeholders?

Volgens Arnold Esser, Programma Directeur Externe Betrekkingen Zakelijke Kredieten bij ING en secretaris in het dagelijks bestuur van de FRC, zijn er veel dingen mogelijk. “De FRC is opgericht om een aantal zaken te realiseren. Maar banken kunnen zelf bepalen hoe ze het e.e.a. integreren in hun eigen systemen en welke innovatieve oplossingen ze bedenken.” Vooralsnog wordt de SBR Direct Portal gebruikt voor het aanleveren van jaarcijfer, maar ook pandlijsten en taxatierapporten zouden in de toekomst via de portal aangeleverd kunnen worden.

Wat mij betreft gaat het huidige SBR Direct niet ver genoeg, maar ik begrijp goed dat er eerst een goede basis gerealiseerd moest worden. Vanuit deze basis kunnen stakeholders samen of banken individueel werken aan nieuwe, innovatieve oplossingen op basis van SBR.

Hoe zou SBR 2.0 eruit kunnen zien?

Ik help de banken graag met een toekomstvisie op kredietverlening in relatie tot SBR. Al eerder deed ik in 2011 in het artikel ‘De Bank van de Toekomst: internetbankieren 2.0‘ een suggestie daartoe: gegevens uit de boekhouding van de onderneming automatisch uitwisselen met de bank ten behoeve van het kredietverleningsproces. Hoe zou dat kunnen werken?

Met het huidige SBR Direct worden kredietrapportages (nog) niet real-time bij de banken aangeleverd. Bij het real-time aanleveren van de relevante data ligt mijns inziens wel de toekomst. Idealiter heeft de bank, uiteraard met toestemming van de ondernemer, continue toegang tot de boekhouding van de ondernemer. De bank kan dan voortdurend belangrijke ratio’s berekenen, zoals gecorrigeerde solvabiliteit, Total Debt/EBITDA en Net Operating Funds Flow (NOFF)/Financial Charges en liquiditeitsratio’s en het kredietrisico dynamisch vaststellen.

Nog belangrijker is dat de bank pro-actief, vanuit de liquiditeitsprognose, kan constateren of er een kortlopende kredietbehoefte is. Uit ervaring weet ik dat ondernemers bijna altijd te laat naar hun bank gaan met de vraag of ze een (tijdelijke) verruiming van hun rekening-courant krediet kunnen krijgen. Het zou in het belang van de ondernemer kunnen zijn als de bank deze kredietbehoefte zelf eerder constateert en vrijwel meteen – indien mogelijk – een verruiming van de kredietfaciliteit kan aanbieden, zonder dat ze om extra informatie hoeven te vragen. Bij kredietaanvragen moet de bank beschikken over actuele informatie, zoals uittreksel Kamer van Koophandel, statuten en bijvoorbeeld WOZ-waarden. Al deze data zou via het SBR-programma digitaal ontsloten moeten kunnen worden.

Er vanuit gaande dat het met het vertrouwen in de ondernemer en zijn onderneming wel goed zit (eerst de vent dan zijn tent), kan de bank doorlopend op een aantal ratio’s vast stellen wat de financierbaarheid is van de onderneming en dus heel snel een kredietuitbreiding beoordelen, dus niet pas na vier dagen na ontvangst van de data, maar vrijwel meteen.

Hoe zou dat in de praktijk kunnen werken? De bank constateert pro-actief een kredietbehoefte, stuurt naar de smartphone of tablet van de ondernemer of via internet bankieren een bericht over de geconstateerde kredietbehoefte. Tegelijkertijd kan de bank een digitale kredietofferte aanbieden (eventueel met aanvullende voorwaarden), die de klant digitaal signeert. Door het snel digitaal aanbieden en accepteren kan de financiering vrijwel direct beschikbaar worden gesteld. Eventuele zekerheden zouden ook automatisch gecheckt moeten kunnen worden. Denk aan digitale pandlijsten en toegang tot een online hypotheekregister.

Nog veel meer mogelijk

Het bovenstaande voorbeeld is slechts één (toekomstige) mogelijkheid van SBR. De data uit de boekhoudsystemen zou de bank of de accountant ook kunnen gebruiken voor een dynamisch werkkapitaal dashboard. Vanuit dit werkkapitaal dashboard kunnen adviezen gegeven worden om het werkkapitaal te optimaliseren.

Om alle mogelijkheden in kaart te brengen, zou het goed zijn als banken de customer journey voor het verkrijgen van een krediet eens goed in kaart brengen en daarbij niet alleen kijken naar de contactmomenten met de klant, maar ook hun eigen interne processen aan een kritische blik onderwerpen. Ik ben ervan overtuigd dat het allemaal beter kan. Kortom, snel door naar SBR 2.0.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.