The Moneyer en eyeOpen laten consument baas zijn over eigen gegevens

Leestijd: 5 minuten

the moneyer eyeopen finno efinancials

Op Emerce eFinancials maakten The Moneyer en eyeOpen bekend dat ze samen consumenten in staat gaan stellen om automatisch financiële gegevens aan te leveren als input voor het hypotheek adviesproces. Eindelijk! Een concreet voorbeeld van klanten die hun eigen financiële gegevens kunnen gebruiken voor gemak en voordeel.

Commercieel gebruik klantgegevens

In maart 2014 zorgde ING nog voor ophef door aan te kondigen dat ze adverteerders inzicht wilden geven in het betaalgedrag van hun klanten, om klanten zo op maat gesneden aanbiedingen te kunnen doen. Consumentenorganisaties, kamerleden en media buitelden over elkaar heen om te protesteren. Algemene strekking: privacy is een groot goed. Klantgegevens zijn niet bedoeld om commercieel te gebruiken.

twitter ing privacy klantgegevens finno

Maar is wat The Moneyer en eyeOpen nu doen niet eigenlijk precies hetzelfde?

Privacy versus gemak

Privacy is een van de belangrijke thema’s van deze tijd. Met de sterk toegenomen digitalisering weten allerlei bedrijven en overheden heel veel over jou en mij. En we moeten maar afwachten of ze daar goede bedoelingen mee hebben.

Een ander belangrijk thema is gemak. Diezelfde digitalisering zorgt ervoor dat allerlei zaken steeds gemakkelijker te regelen zijn, vaak met een druk op de knop. Maar dat kan op gespannen voet staan met de privacy: weten we eigenlijk welke informatie we precies aan wie geven?

Overheid en bedrijven hebben het er lastig mee. Zie het voorbeeld van ING, maar ook bijvoorbeeld het Elektronisch Patiënten Dossier – in principe is het een no-brainer dat iedere arts de toegang moet hebben tot relevante patiëntgegevens. Maar- wie kijkt er allemaal mee? En hoe borgen we dat er geen misbruik gemaakt wordt van deze zeer gevoelige gegevens?

Moeten we gemak en efficiëntie dan maar opgeven ten gunste van privacy? Of zijn er manieren waarop gemak en privacy samen kunnen gaan ?

Consument als baas over eigen gegevens

Het antwoord is eigenlijk heel eenvoudig: laat de consument zelf beschikken en beslissen over zijn eigen gegevens. Geen gegevensdeling door allerlei bedrijven en instanties buiten ons om, maar zelf aan het stuur.

Er zijn diverse initiatieven die van dit principe uitgaan. Een bekende is QiY, dat de ambitie heeft om als persoonlijke digitale kluis op te treden voor allerlei informatie en inderdaad de gebruiker zelf te laten bepalen met wie hij welke data wil delen. Een ander voorbeeld: in het IG&H initiatief Handig! worden de mogelijkheden verkend om consumenten in staat te stellen hun gegevens die bijv. geregistreerd zijn bij de overheid te delen met hypotheekverstrekkers.

Ook The Moneyer is gebaseerd op deze filosofie. The Moneyer is een ‘financial aggregator’, een platform om consumenten inzicht te geven in hun financiële huishouding, uitgaven en doelen. Consumenten laden hun financiële gegevens automatisch in vanuit diverse (meestal bancaire) omgevingen, en kunnen dan analyses doen, scenario’s maken et cetera. Al eerder werd The Moneyer op [finno] besproken.

Naast het bieden van inzicht is het expliciet onderdeel van de ambitie van The Moneyer om de consument aan het stuur van zijn eigen gegevens te zetten. Erik Driessen (CEO): “Wij willen de consument de controle over zijn eigen financiële gegevens teruggeven. Hij bepaalt zelf met wie en wanneer hij deze gegevens op een eenvoudige manier deelt en door de samenwerking met eyeOpen stellen we hem in staat er ook nog financieel voordeel uit te halen.”

Wat gaan The Moneyer en eyeOpen precies doen?

The Moneyer en digitaal hypotheekadviseur eyeOpen lanceren binnenkort een koppeling tussen beide platformen. Hierbij kan de consument het adviesproces bij eyeOpen sneller doorlopen door zijn financiële gegevens automatisch aan te leveren vanuit het platform van The Moneyer.

In de omgeving van The Moneyer kan de klant de impact van de hypotheeklasten op zijn of haar financiële situatie doorrekenen, de impact van toekomstige ‘life events’ zien en andere simulaties doen. Vervolgens kunnen de financiële gegevens van de klant automatisch doorgeleverd worden aan eyeOpen, waar ze als input voor het adviesproces gebruikt worden.

The Moneyer eyeOpen finno samenwerking

Voor eyeOpen past de koppeling met The Moneyer perfect in de dienstverlening. Olivier Tardieu, managing director eyeOpen: “Wij willen de consument maximaal gemak en efficiency bieden zonder concessies te doen aan de kwaliteit van onze advisering. De koppeling met de Moneyer past daar perfect in. In de toekomst zullen we zeker blijven kijken naar meer mogelijkheden om het gemak voor klanten verder te vergroten, bijvoorbeeld door koppelingen met ook andere gegevensbronnen”

En wat hebben wij daaraan?

De belangrijkste klantvoordelen zijn gemak en financieel voordeel:

 • Gemak door het automatisch doorgeven van gegevens, wat tijd en moeite in de inventarisatie van de adviseur bespaart.
 • Financieel voordeel in de vorm van een korting op de advieskosten bij eyeOpen. De hoogte van de korting is nog niet bepaald, maar zal in de orde van grootte van tussen de 50 en de 100 euro per adviestraject liggen. Dit bovenop de toch al behoorlijk scherpe tarieven van eyeOpen (€ 1.300 voor starters).

Er zijn echter ook kanttekeningen te plaatsen:

 • De gegevens vanuit The Moneyer zijn nog geen vervanging van de formele documenten die benodigd zijn bij het afsluiten, ze zijn alleen input voor het advies. Dit komt omdat hypotheekverstrekkers dit soort gegevens nog niet accepteren als vervanging van bijv. de salarisstrook. Daarom is de toename in gemak nog relatief beperkt.
 • De eyeOpen klant moet wel een account bij the Moneyer hebben. Dit is gratis, maar kost wel even moeite om in te richten. Dan krijg je er overigens wel gelijk een mooi financieel dashboard bij
 • The Moneyer garandeert de integriteit van gegevens, de klant kan deze niet zelf aanpassen. Maar er is geen garantie op compleetheid van de gegevens, de klant kan wel kiezen om slechts een deel van zijn rekeningen te koppelen. Dat betekent dat de adviseur niet zeker weet dat hij hiermee het complete plaatje van de klant in beeld heeft

En is het nu precies hetzelfde als de plannen van ING?

Wat mij betreft is het initiatief van The Moneyer en eyeOpen precies het tegenovergestelde van de ING plannen: de consument wordt in een positie gebracht waar hij echt baas kan zijn over eigen gegevens. Hij bepaalt zelf wie deze gegevens niet, maar juist ook wie ze wel krijgt. En krijgt daar gemak en voordeel voor terug. Maar alleen als hij dat wil.

ING heeft ondertussen laten zien hoezeer zij in het principe ‘de klant kiest zelf’ gelooft door een rechtszaak aan te spannen tegen AFAS over de mogelijkheden voor klanten om hun eigen ING betaalgegevens in het AFAS huishoudboekje in te laden. Dat geeft mooi aan hoezeer deze bank “slechts het consumentenbelang” voor ogen had toen ze de proef met specifieke aanbiedingen aan klanten aankondigde.

What’s next?

Het omarmen van het principe ‘baas over eigen gegevens’ door banken en overheid heeft nog veel meer potentie om tot een sterke verbetering van gemak en efficiëntie te leiden, zonder dat dit ten koste gaat van privacy. In de hypotheekketen, maar ook daarbuiten. En door de grote voordelen kan het dan snel een sterke beïnvloeder van klantgedrag worden.

De vraag die voorligt voor de financiële dienstverlener: wil ik hier voorloper of fast follower in zijn? Want als je beide niet bent, dan kan het speelveld wel eens snel van je weg bewegen.

3 antwoorden
 1. rik@afaspersonal.nl'
  Rik ten Wolde zegt:

  Leuk artikel, interessante en goede stap van EyeOpen en the Moneyer. Alle initiatieven om geldzaken makkelijker te maken voor de consument juich ik toe!

  Niet uit nijd, maar wel uit volledigheid, wil ik hierbij aangeven dat AFAS Personal al sinds 2012 een dergelijke koppeling heeft met de Hypotheker. Binnen het huishoudboekje wordt een volledig financieel profiel samengesteld, en het eindresultaat is een rapport dat de Hypotheker als eerste inventarisatie meeneemt. Hierdoor worden de kosten voor inventarisatie tot een minimum teruggebracht omdat de consument dit werk zelf kan doen.

  Als de consument verloond wordt met de software van AFAS (en dat geldt voor 1.6 miljoen mensen), dan kan bijvoorbeeld ook de loonstrook worden meegestuurd, aangezien deze ook in het huishoudboekje van AFAS gezet kan worden.

  Het allermooiste zou zijn als er één centrale standaard zou zijn waarop partijen zoals EyeOpen, The Moneyer, AFAS, De Hypotheker, maar natuurlijk ook alle andere marktpartijen op mogen koppelen als de consument hier aanzet toe geeft. QiY zou zo’n initiatief kunnen zijn, maar komt al jaren niet van de grond.

  Beantwoorden
  • rob.goedhart@ziggo.nl'
   Rob Goedhart / St Geldbelangen zegt:

   Een initiatief als QiY is de beste oplossing. Zelfs initiatieven als die van AFAS en De Hypotheker stranden veelal op de ‘financiële bewusteloosheid’ van de consument. Want wees eens eerlijk Rik: hoeveel mensen maken daar gebruik van?

   In mijn boek ‘De consument is financieel bewusteloos . . . nou en?’ beschrijf ik dat het voor een consument geweldig zal zijn als hij met het aanvinken van een paar hokjes op zijn scherm zijn hypotheekadviseur kan laten werken met zijn bank-, verzekerings-, inkomens- en vermogensgegevens, gegevens bij het kadaster en dergelijke. En dat een aanvraag dan niet hoeft te stranden op het feit dat er geen kopie van het ID-bewijs is. De adviseur én de aanbieder weten met wie ze van doen hebben.

   QiY komt niet van de grond omdat met name de financiële instellingen te beroerd zijn om de poortjes open te zetten. De poortjes die wat ons betreft alleen open mogen onder regie van de consuiment. Maar die die consument dan ook kan laten zien aan de conculega’s van die financiële instellingen. Ook AFAS kent nog steeds dat probleem omdat de banken niet meewerken aan het eenvoudig (met twee muisklikken of nog minder) overvoeren van gegevens, ING heeft een gemakkelijke tool van AFAS zelfs laten verbieden door de rechter.

   Nee, zo lang de financiële instellingen zo in het harnas blijven zitten moet je als consument van goede huize komen wil je eenvoudig over je EIGEN gegevens kunnen beschikken.

   Beantwoorden
 2. marcel.vangalen@qiy.nl'
  Marcel van Galen zegt:

  Beste Ron en Rik, dank jullie wel voor het juist positioneren van Qiy als Open Standaard en Afsprakenstelsel voor het interoperabel uitwisselen van persoonlijke gegevens. In dit artikel wordt Qiy geschaard onder initiatieven zoals Afas Personal, eyeOpen en Moneyer.
  Middels Qiy wordt het internet weer van ons doordat we via een persoonlijk Qiy Domein onszelf een positie verwerven in het digitale netwerk. Je Qiy Domein registreer je bij partijen die zich houden aan de strenge regels van het Afsprakenstelsel. Bijvoorbeeld Gemeenten, Banken, Telco’s of Verzekeraars. En uiteraard kun je je Qiy Domein altijd ergens anders onderbrengen. Een beetje vergelijkbaar met hoe dat geregeld is binnen de GSM-standaard.
  Toegang tot je Qiy Domein verkrijg je op een veilige manier middels twee-factor authenticatie, dus iets wat je weet en iets wat je hebt. Met eID, BankID, NotarisID of de huidige bank-tokens kan bijvoorbeeld toegang worden verkregen. Vanuit je Qiy Domein kun je vervolgens beschikken over gegevens die ook via de Qiy Standaard ontsloten worden. Deze gegevens kun je onder jouw voorwaarden beschikbaar stellen aan derden. Anoniem en/of gevalideerd.
  Door het inzetten van de Qiy Standaard zouden de oplossingen zoals eyeOpen, Moneyer en Afas die bieden ook echt het gemak opleveren voor de consument wat al deze partijen nastreven.
  Het opzetten van een eco-systeem als Qiy vereist veel geduld en een momentum in de markt. Inmiddels zien we ons openlijk gesteund door de Nederlandse Overheid, de Europese Commissie en een groeiend aantal bedrijven. Zij investeren tijd en geld om Qiy als Open Standaard verder te brengen en tegelijk te leren hoe Qiy in te zetten om hun een relevante relatie met hun klant op te bouwen, hun kwaliteit te verbeteren en tevens kosten te besparen.
  Ik ben er persoonlijk van overtuigt dat ‘Digitale Zelfbeschikking’ een voorwaarde voor sociaal-economische groei!
  Bij deze een oproep om in actie te komen om samen het positieve verschil te maken.
  Voor het registreren van je Qiy of voor meer info: http://www.qiy.nl of http://www.qiyfoundation.org.

  Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Laat een antwoord achter aan Marcel van Galen Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.