Crowdfundingplatform Voordegroei.nl maakt investeren in het topsegment van het MKB mogelijk

Leestijd: 6 minuten

voordegroei crowdfunding financiering investering finno

Met een slag op de beursgong is crowdfundingplatform Voordegroei.nl vandaag van start gegaan. De onderneming spreekt zelf van een nieuwe fase in de professionalisering van de crowdfundingmarkt in Nederland. De onderneming brengt geldvragende MKB-ondernemingen in het topsegment in contact met vermogende particuliere investeerders.

Er lijkt geen einde te komen aan de groei van het aantal crowdfundingplatformen. Is Voordegroei.nl voldoende onderscheidend in de markt? Bieden ze een interessante beleggingscategorie voor vermogende particulieren? Ik vroeg het Bart Vemer, één van de oprichters.

Banken verstrekken minder krediet

Het is niet voor niets dat Nederland steeds meer crowdfundingplatformen telt voor ondernemers. Er zijn twee ontwikkelingen die een belangrijke rol spelen.

Enerzijds neemt volgens De Nederlandse Bank de kredietverlening vanuit banken aan het MKB al jaren af, zij het de laatste tijd iets minder. En dat de kredietvraag van het MKB sinds het derde kwartaal vorig jaar toeneemt. Door deze mismatch moet het MKB, de motor van de Nederlandse economie, in toenemende mate op zoek naar alternatieven. Crowdfunding is één van die alternatieven. Graag presenteer ik nogmaals het overzicht van financieringsalternatieven dat ik eerder op [finno] publiceerde.

20150302 Financieringsmix kredieten ondernemingen finno

Het is te verwachten dat de kredietverlening door banken de komende jaren blijft dalen. De strengere kapitaaleisen, ingegeven door het Basel III akkoord, zorgen ervoor dat banken minder leningen aan de linkerkant van hun balans willen hebben. De bankensector als geheel zal namelijk niet in staat zijn om haar zogeheten Tier 1 Capital te laten stijgen.

Lees ook: ‘Innovatie haalt banken uit de ‘financieringsspagaat’ en ‘Banken in een spagaat

Een andere belangrijke ontwikkeling is de huidige lage rentestand. Consumenten volgen met argusogen de ene renteverlaging na de ander. Als je de rentevergoeding op een spaarrekening corrigeert voor inflatie dan blijft er meestal maar een tiende van een procent rendement over.

Consumenten ontdekken in toenemende mate crowdfunding als alternatief voor sparen, maar laat ik er duidelijk over zijn, het is qua risico niet hetzelfde. Sparen is tot zeker hoogte risicoloos, crowdfunding niet. In 2015 werd er 128 miljoen euro opgehaald met crowdfunding. Het jaar daarvoor 63 miljoen euro.

Het moet anders

Een paar jaar geleden zag Bart Vemer, één van de oprichters van Voordegroei.nl, de wereld om hem heen al veranderen. Hij was destijds hoofd distributie Nederland van BNP Paribas Investment Partners. “Ook ik wilde verandering, maar ik merkte dat mijn omgeving minder veranderingsgezind was. Een investeringsplatform Voordegroei.nl was het resultaat van mijn zoektocht naar iets nieuws”. In zijn kielzog vertrokken ook zijn mede-oprichters Vera van Kesteren, Ivo Feeke bij BNP Parisbas. Het team werd gecompleteerd de crowdfunding ervaringsdeskundigen Pim Betist en Thomas van der Zouw.

De activiteiten van Voordegroei.nl staan niet ver af van Bart’s oude metier. Hij ‘verkoopt’ nu weliswaar geen fondsen meer waarin particulieren kunnen beleggen, maar brengt vermogende particulieren in contact met groeiende MKB-ondernemingen die op zoek zijn naar financiering. “Crowdfunding is een interessante, alternatieve beleggingscategorie voor obligaties. Met de huidige lage rente is het rendement op obligaties namelijk beperkt”, legt Bart Vemer uit. “Het zou mooi zijn als crowdfunding in de toekomst een vast onderdeel wordt in de asset-allocatie van een vermogende particulier.”

Het nieuwe crowdfundingplatform richt zich op het financieren van de 2e of 3e groeifase van een onderneming. De minimale kredietbehoefte bedraagt EUR 250.000,-. Starters zijn volgens Bart Vemer vooralsnog uitgesloten. “Maar wie weet komen we in de toekomst wel met Voordestart.nl”. De ondernemingen, die in aanmerking komen voor financiering, moeten financieel gezond zijn, een unieke marktpositie hebben en schaalbaar zijn.

Aan de aanbodzijde richt Voordegroei.nl zich op vermogende particulieren, met een belegbaar vermogen van minimaal EUR 100.ooo,-. De vermogende particulieren worden aangeraden niet meer dan 10% van hun belegbaar vermogen te investeren. Voordat de particulieren worden toegelaten op het platform moeten ze een investeerderstoets doen. De toets dient te inventariseren of de consument over de nodige kennis en ervaring beschikt om te begrijpen welke risico’s er verbonden zijn aan het project, crowdfunding in algemene zin en het specifieke platform. Hiermee loopt Voordegroei.nl vooruit op de voorschriften van de AFM die per 1 april aanstaande in werking treden.

Het kan anders

Nederland telt al meerdere crowdfundingplatformen voor ondernemers. Is er ruimte voor nog een platform? Bart Vemer denkt van wel: “Er zullen in de toekomst nog wel meer crowdfundingplatformen bij komen, maar er vallen er misschien wel meer af. Wij denken dat we het op een aantal punten beter gaan doen dan onze concurrenten: betere risicobeoordeling, meer transparantie en betere monitoring van het krediet.”

Voordegroei.nl is meer dan een online platform alleen. Ze werken samen met financieel adviseurs en zogeheten ‘tier two’ accountants. Ook wordt de samenwerking met banken onderzocht. “Deze partijen zijn een ideaal vliegwiel voor ons. Zo zijn financieel adviseurs vaak oud-bankiers met een netwerk”, legt Bart Vemer uit. “De accountants en financieel adviseurs doen een eerste check op een aanvraag. Het persoonlijk contact met de ondernemer vinden wij, maar ook de ondernemers heel belangrijk.”

Ook aan de kant van de vermogende particulier zoekt het platform de samenwerking met vermogensbeheerders, family offices, banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Vooral de laatstgenoemenden zouden grotere bedragen kunnen funden, zoals dat in de Verenigde Staten ook al bij Lending Club gebeurt. “De grootste uitdaging voor ons wordt het gecontroleerd laten groeien van vraag en aanbod”, aldus Bart Vemer.

In vijf stappen naar een financiering

1. Quickscan

Ondernemers die op de website van Voordegroei.nl komen kunnen daar een quickscan doen. Met deze scan wordt vastgesteld of de onderneming aan de criteria voldoet (geen starter, kredietbehoefte > EUR 250.000,-, et cetera). Als ze de uitkomst van de quickscan negatief is, dan wordt de ondernemer doorverwezen naar een financieel expert, die de ondernemer mogelijk kan verder helpen. Daarmee is Voordegroei.nl in zekere zin ook een lead generator voor aan het platform verbonden financieel adviseurs en accountants.

2. Intake

Ondernemer die voldoen aan de criteria, hetzij online getoetst of in een gesprek met een aan het platform verbonden financieel expert heeft vervolgens ook een intakegesprek met de financieel expert. Deze verzamelt de gegevens die nodig zijn voor de financiële analyse.

3. Financiële analyse

De grondige financiële analyse wordt uitgevoerd door De Jong Accountants en Adviseurs. Zij kijken onder andere naar de cashflowontwikkeling, de groeiontwikkeling en de aflossingscapaciteit. De analyse leidt tot een een ‘ja’, een ‘nee’ of een ‘ja, mits’. Bij een ‘ja’ gaat de ondernemer naar de volgende stap. Uit de analyse volgt ook een risicoklasse, die op een later moment gebruikt wordt om het rentetarief vast te stellen.

4. Beoordeling groeistrategie

De beoordeling van de groeistrategie vindt ook plaats samen met de financieel expert. De expert brengt samen met de ondernemer de groeistrategie in kaart aan de hand van een ‘canvas’ met 7 bouwstenen.

Voordegroei crowdfunding 7 bouwstenen groeistrategie finno

Tot slot vindt er nog een gesprek met Voordegroei.nl plaats en is het uiteindelijk een kredietcommissie, bestaande uit De Jong Accountants en Adviseurs, Voordegroei.nl en een financieel expert die bepaalt of de ondernemer zijn kredietvraag op het platform mag plaatsen.

5. Start

Na een uitvoerige analyse, ballotage en uiteindelijke goedkeuring wordt er een informatiememorandum opgesteld en een ondernemingsprofiel online gezet. Het informatiememorandum is een met aandacht vormgegeven document van circa 25 pagina’s. De zoektocht naar investeerders kan beginnen.

voordegroei crowdfunding ondernemingsprofiel finno

Afbeelding ondernemingsprofiel (klik op afbeelding voor vergroting)

Wat vindt [finno]?

Sinds het begin van [finno] zijn al veel crowdfundingplatformen voor ondernemingen op deze blog de revue gepasseerd: Symbid, Sprowd (in een diepe winterslaap), Seeds (inmiddels beëindigd), Geldvoorelkaar.nl, Wekomenerwel en Collin Crowdfund. Voordegroei.nl zal niet het laatste crowdfundingplatform voor ondernemers zijn. Samen met Bart Vemer en andere marktvorsers verwacht ik dat er nog een shake-out gaat komen onder de platformen. De platformen die er het best in slag te professionaliseren zullen over een paar jaar nog steeds bestaan.

De AFM maakte onlangs de balans op ten aanzien van crowdfunding. De v0orschriften die zij opstelde moeten bijdragen aan de professionalisering van crowdfunding. Volgens de AFM zijn de verhandelbaarheid (‘secondary market‘) van crowdfund-leningen en transparantie, niet alleen bij het aanbod maar juist ook daarna, zijn belangrijke voorwaarden bij de groei naar volwassenheid van deze sector.

De noodzaak voor transparantie heeft vooral te maken met het inzicht in defaults. Wat is het bedrag van de leningen die een achterstand hebben in rente en aflossing en welke welk bedrag aan leningen zal nooit afgelost worden. Het crowdfundingplatform Mintos.com laat zien hoe die transparantie eruit kan zien. Zij geven uitgebreid inzicht in de performance van hun leningenportefeuille. Ook het Britse FundingCircle.com heeft zijn statistiekenpagina goed op orde.

Funding Circle biedt investeerders ook een exit voor de leningen. Investeerders kunnen hun leningdeel op het platform tegen een premium of discount verkopen. Funding Circle heeft tot op heden voor ruim £ 1 miljard aan leningen gefund. Er werd voor circa £ 160 miljoen aan leningdelen verhandeld. Het vergelijkbaar verhandelen van leningen is ook mogelijk bij o.a. Lending Club, Prosper en Zopa. Het Amerikaanse FOLIOfn Investments heeft een Note Trading Platform waar leningen van Lending Club en Prosper verhandeld kunnen worden.

Voordegroei.nl heeft mijns inziens de juiste ingrediënten om succesvol te worden. Vooral de grondige risicobeoordeling geeft mij als potentieel investeerder veel vertrouwen en laat zich vergelijken met Collin Crowdfund. Als het platform ook veel aandacht besteedt aan transparantie – laat je inspireren door bovenstaande voorbeelden – en in de toekomst een optie voor het verhandelen van leningdelen gaat bieden dan draagt dat bij aan de verdere professionalisering van het platform. Een secondary market zal de liquiditeit vergroten en kan een bijdragen aan een snellere groei van het platform. Bart en kompanen, volg mijn advies en ga voor de groei.

Photo credits: Voordegroei.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.