AFAS Personal voegt Financieel Profiel toe: deel je financiën met iedereen

Leestijd: 6 minuten

header blogartikel_Pascal

Een aantal weken geleden was ik te gast bij de Expert Meeting ‘Digitaal grip op geldzaken’ van AFAS Personal en het Nibud. Beiden hebben ruim een jaar geleden al de handen in één geslagen voor de ontwikkeling van een uitgebreider online huishoudboekje: AFAS Personal Plus.

Tijdens de Expert Meeting, die in het teken stond van de vraag ‘hoe helpen we de consument digitaal grip op zijn geld te krijgen?’, werd ook het Financieel Profiel gelanceerd. Met het Financieel Profiel maak je één overzicht van je pensioen, bezittingen, schulden en financiële producten. Dit overzicht kan je met iedereen delen, bijvoorbeeld je financieel adviseur. Hoe interessant is dit gelet op het provisieverbod? En is dit een eerste stap naar een online financieel profiel waarbij de klant eigenaar is van zijn eigen data?

AFAS Personal Financieel Profiel Nibud online huishoudboekje Finno

Inzicht in alle geldzaken

AFAS Personal is ooit begonnen als online verzamelplaats voor je banktransacties. Eerst heette het Qash, vervolgens Yunoo en werd het overgenomen door AFAS. Inmiddels zitten er meer dan 140 miljoen banktransacties, hebben ze naar eigen zeggen het beste systeem om de transacties te categoriseren en ondersteunen ze alle banken in Nederland en bijna alle banken in België.

Toch verwacht Bas van de Veldt, Directeur van AFAS, niet rijk te worden van zijn in 2011 verworven dochter. “We zien het enerzijds als onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om mensen te helpen grip op hun geld te krijgen en anderzijds als bijdrage in de marketing voor onze andere bedrijfsactiviteiten”.

AFAS Personal ontgroeit nu de markt voor online huishoudboekjes. Het hoogst beoordeelde gratis online huishoudboekje heeft nu ook als doel inzicht te geven in de consument al zijn geldzaken, niet alleen bankzaken, maar ook salaris, pensioen, beleggingen, et cetera. Ook Knab en de Moneyer bieden al meer overzicht dan banktransacties alleen.

Samen werking met het Nibud

Het Nibud vindt het belangrijk dat elke consument, op ieder moment, inzicht in zijn financiën heeft. Derhalve sloten AFAS Personal en Nibud mei vorig jaar een partnership. De samenwerking hing al langer in de lucht, maar kwam volgens Gerjoke Wilmink, directeur Nibud, niet zomaar tot stand. “Al ten tijde van Yunoo spraken we met elkaar, maar we konden toen geen samenwerking aangaan, omdat wij niet achter het toenmalige verdienmodel stonden (red.: verdienen aan leads). Met de overname door AFAS is dit inmiddels veranderd.

In samenwerking met het Nibud is er een uitgebreider online huishoudboekje ontwikkeld: AFAS Personal Plus. Deze Plus-versie stelt je o.a. in staat om jaarbegrotingen op te stellen, spaardoelen te formuleren, rekeningen met anderen te delen, maar als belangrijkste toevoeging het Financieel Profiel. “De consument kan als zijn financiële zaken ordenen en delen met een financieel adviseur, maar ook met een (schuld)hulpverlener”, aldus Gerjoke.

“We willen graag samen met AFAS Personal de ‘wat als’-mogelijkheden verder ontwikkelen, vooral met betrekking tot het pensioen. We willen mensen op tijd inzicht geven in hun pensioen”, vervolgt Gerjoke. Het Financieel Profiel is het vertrekpunt voor de ‘wat als’-situaties. Ze haast zich wel daaraan toe te voegen dat het geen adviestool is. “We bieden inzicht en oplossingsrichtingen. Voor advies moet je alsnog naar je adviseur. Zie het als voorportaal voor de adviseur.”

Meer zelfwerkzaamheid consument

De laatste opmerking van Gerjoke Wilmink is interessant. Als consument kan je het Financieel Profiel delen met derden, bijvoorbeeld met je financieel adviseur als voorbereiding op een adviesgesprek. Je kunt zelf aangeven welke gegevens van je Financieel Profiel je wilt delen: je persoonlijke gegevens, informatie m.b.t. je kinderen, je inkomsten, je inkomstenvoorzieningen, je vermogen, schulden en/of verzekeringen.

AFAS Personal Financieel Profiel Finno 1

Screenshot Financieel Profiel. Klik op afbeelding voor vergroting.

Volgens Kevin Voges, co-founder van de voorgangers van AFAS Personal en nu product manager en business developer, is het in het kader van het provisieverbod interessant voor consumenten om zelf de inventarisatiefase op te pakken alvorens ze naar een financieel adviseur gaan. “Het kan geen kwaad om zelf al datgene wat waarschijnlijk op zolder in mappen en schoenendozen zit te verzamelen in één rapport, waardoor de financieel adviseur dat niet hoeft te doen en je dus geld kunt besparen.”

De Hyptheker werkte al langer met een eerste versie van het Financieel Profiel. “De de klant krijgt beter inzicht in zijn financiële situatie en het rapport is een goed startpunt voor het gesprek met de adviseur”, vertelde een afgevaardigde van De Hypotheker tijdens de Expert Meeting. “De vestigingen en consumenten die ermee werken zijn er heel positief over. 75% van de mensen komen nu voor een financieel advies en niet alleen voor een hypotheekadvies. Ze willen weten hoe ze ervoor staan.”

Het is jammer dat je het Financieel Profiel vooralsnog alleen als .pdf kunt delen. “In de toekomst moeten gegevens waar mogelijk realtime aangepast en online gedeeld kunnen worden”, aldus Kevin.

Het principe van het Financieel Profiel is niet nieuw. Bij Knab kun je je Financieel Plan delen met een aangesloten financieel expert en ook het Rabobank Hypotheekdossier is een mooi voorbeeld van het vergroten van de zelfwerkzaamheid van de consument. Deze zelfwerkzaamheid is belangrijk, wil je het financieel advies voor complexe financiële producten, dat sinds 1 januari jongstleden (duur) betaald moet worden, nog toegankelijk houden.

Van wie is de data?

Nu moet je voor het samenstellen van je Financieel Profiel bij AFAS Personal nog veel zelf invullen en ook zelf de gegevens up-to-date houden. Idealiter gebeurt dit automatisch, maar daar heb je wel de medewerking van allerlei (financiële) instanties voor nodig. “Wij zouden graag geautomatiseerd over de data beschikken, maar dan moeten een aantal partijen in de markt ons hierbij helpen”, licht Bas van der Veldt toe.

Banken lijken vooralsnog niet bereid, op verzoek van de klant, de banktransacties van consumenten eenvoudig digitaal uit te wisselen met derden. Derhalve bouwen partijen zoals AFAS Personal en The Moneyer plug-ins in de browser (resp. de Bijwerk Assistent en d.m.v. screen scraping), die enigszins geautomatiseerd de banktransacties importeren.

In het zakelijk segment zijn banken wel bereid digitaal transactiegegevens uit te wisselen (multi-bank reporting) en ook boekhoudpakketten hebben over het algemeen een online integratie met de bank. Ook werken de grote banken op het zakelijke vlak met andere instanties samen aan de online uitwisseling van financiële gegevens (zie het onlangs verschenen artikel over de SBR-portal). Waarom zijn dit soort initiatieven in het particuliere segment (vooralsnog) niet mogelijk?

Banken en verzekeraars lokken hun klanten uiteraard graag naar hun eigen gesloten- of ‘mijn’-omgevingen. Ze hebben tegenwoordig al relatief weinig ‘touchpoints’ met hun klanten, dus zien ze waarschijnlijk niet graag dat je voortaan je banktransacties en financiële producten in een omgeving van een derde bekijkt. Harman Korte van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) schijnt de veelheid aan ‘mijn’-omgevingen weleens als ‘mijnenveld’ hebben omschreven. Daarmee wil hij waarschijnlijk zeggen dat het voor de consument goed zou zijn als deze één overzicht heeft van al zijn financiële zaken in plaats van een versnipperd overzicht.

Moeten banken los van het hebben van eigen ‘mijn’-omgevingen de export van de data veel eenvoudiger maken? Is de data niet van de klant? “Iedereen zal zeggen dat de data van de klant is, maar er wordt niet voorgeschreven hoe je die data en wanneer je deze beschikbaar moet stellen”, vertelt Bas.

Voor partijen zoals AFAS Personal is het uiteraard de wens om eenvoudig en zo mogelijk realtime over de data van de klant te beschikken (op verzoek en in het belang van de klant), maar volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft de burger weliswaar rechten, maar die zijn niet te interpreteren als ‘de data is van de klant’. Het is aan de banken, verzekeraars en pensioenfondsen, wellicht onder druk van hun klanten, om de gegevens eenvoudig en realtime beschikbaar te stellen. De vraag is of banken en verzekeraars ooit die stap maken. Eén van de aanwezigen bij de Expert Meeting wist het treffend te formuleren. “Zolang banken en verzekeraars concurrentieel voordeel denken te hebben bij het bezit van de data, dan gaat er niets veranderen.”

Wat vindt [finno]?

Voor consumenten is het belangrijk dat ze een eenvoudig en begrijpelijk overzicht kunnen maken van al hun financiële zaken. Digitaal overzicht en inzicht is de manier om grip te krijgen op je geldzaken. AFAS Personal heeft samen met het Nibud een eerste stap gezet om één financieel overzicht te creëren. Het is jammer dat je als consument zelf nog veel moet invullen, maar de mogelijkheden om geautomatiseerd gegevens uit te wisselen zijn immers vooralsnog beperkt. Het zelf invullen kan een succes in de weg staan.

Zolang iedere financiële instelling halsstarrig op ‘haar’ data blijft zitten rest de consument niets anders dan of zelf min of meer handmatig een financieel overzicht te creëren of dit door een financieel adviseur te laten doen.

Idealiter beschikt een consument in de toekomst online over zijn eigen profielgegevens (niet alleen financieel). Dit profiel zou op verzoek van de consument realtime vanuit allerlei bronnen (banken, verzekeraars, pensioenfondsen, et cetera) gevoed moeten kunnen worden met data (bijvoorbeeld in XML-formaat). De consument moet deze data ook weer eenvoudig (wederom in XML-formaat) kunnen delen met derden, indien deze data nodig is voor het verkrijgen van een bepaald product of dienst. De grote vraag is ‘welke marktpartij gaat deze profielgegevens beheren?’. Wie ruimt het ‘mijnenveld’ op?

Het Nederlandse Qiy is aardig op weg om je eenvoudig toegang te geven tot al je online gegevens, maar daarmee heb je nog geen overzicht en inzicht.

Sfeerimpressie Expert Meeting

Tot slot in onderstaande video een sfeerimpressie van de Expert Meeting ‘Digitaal grip op geldzaken’.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=MlGQI2Rz0Co&]

0 antwoorden
 1. remkobakker@tiscali.nl'
  Remko zegt:

  Mooi artikel. Ik verwacht overigens dat er binnenkort meer mogelijkheden komen voor toegang tot bankrekeningen. Voor het opvragen van transacties maar eventueel ook voor het doen van betalingen. Zie PSD2:

  http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm (o.a. bij FAQ – Market Entrants)

  Zo hoef je wellicht in de toekomst nooit meer naar al je verschillende bank app’s / portals maar kun je al je financiële zaken op 1 plek organiseren. En voor de partij die dit uiteindelijk organiseert denk ik ook bijzonder lucratief…

  Beantwoorden
 2. theo.mensen@e-portfolioforall.nl'
  Theo Mensen zegt:

  Een prima initiatief van Nibud en AFAS Personal om deze expert meeting te organiseren en van Pascal om deze discussie over slimmere gepersonaliseerde financiële diensten toegankelijk te maken voor veel meer belanghebbenden en belangstellenden. Chapeau! De bijdragen van Gerjoke Wilmink en Kevin Voges maken duidelijk dat het online verzamelen en (her-)gebruiken van persoonlijke financiële gegevens niet simpel is en de dienstverleners er met alle plezier een “mijnenveld” van maken. Het is handig om een onderscheid te maken tussen eigendom, toegankelijkheid en gebruik van persoonlijke gegevens. In onderwijs en arbeidsmarkt wordt al geruime tijd gewerkt met ePortfoliosystemen waarin persoonlijke gegevens toegankelijk worden gemaakt en kunnen worden hergebruikt. De meeste dienstverleners kunnen wel overtuigd worden van nut en noodzaak van “user-controlled personal data management”. De daarvoor nodige infrastructuur en regelgeving ontbreekt vooralsnog, omdat het een publiek-private combinatie van inspanningen zal vergen. Niet alleen in Nederland ook in de rest van de wereld wordt er hard gewerkt aan onze Digital Futures Zie bijvoorbeeld Carolyn Nguyen, die samen met Jacques Bus (Digital Enlightenment Forum) recentelijk een inspirerende webinar organiseerden over “personal data ecosystems”.
  Zie http://goo.gl/3ymx2T

  Beantwoorden
 3. Jacques_Bus@twitter.example.com'
  Jacques Bus (@Jacques_Bus) zegt:

  AFAS heft het nadeel alle transacties zelf op te slaan. Dat is helemaal niet nodig en ik wil die zelf in beheer houden of bij mijn bank. We hadden die discussie enige tijd geleden met hen op een ECP bijeenkomst. Als AFAS door een US bedrijf wordt overgenomen hebben ze mogelijk al mijn gegevens. Nof afgezien van hacks.

  Kom naar Digital Enlightenment Form op 18-20 Seo in Brussels (zie http://www.digitalenlightenment.org) en bespreek dit en andere zaken over personal data.

  Beantwoorden

Trackbacks & Pingbacks

 1. […] in de bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven. De koppeling is niet zo eenvoudig als die van AFAS Personal en The […]

 2. […] in de bezittingen, schulden, inkomsten en uitgaven. De koppeling is niet zo eenvoudig als die van AFAS Personal en The […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.