Sparkholder, een nieuw financieel dashboard voor investeerders, kredietunies, fondsen en ondernemers

Leestijd: 5 minuten

screenshot-midashboard-ondernemer- finno

<update> in mei 2014 is de naam miDashboard gewijzigd in Sparkholder

In januari maakte het crowdfunding consultancy bureau Douw & Koren bekend dat crowdfunding in 2013 in Nederland ruim verdubbelde, zowel qua opgehaald bedrag als aantal projecten. In totaal vond 32 miljoen euro zijn weg naar meer dan 1.250 projecten.

Met de groei van crowdfunding en de toename van kredietverlening via zogeheten kredietunies, ontstaat er ook meer behoefte aan adequate uitwisseling van financiële gegevens tussen ondernemers en investeerders. Sparkholder zorgt ervoor dat de informatie asymmetrie tussen ondernemer en andere stakeholders (investeerders, fondsen en kredietunies) kleiner wordt. Zowel ondernemers als investeerders in de ondernemingen krijgen meer grip op de financiële prestaties. Ik sprak met Bastiaan Burgwal, één van de drie ondernemers achter deze Amsterdamse startup.

Kredietunies, financieringsalternatief voor het MKB

Sparkholder is één van de initiatieven van MILK Resource Company, een onderneming die zich richt op kennis en kapitaal voor het MKB. MILK richte in 2011 de eerste kredietunie van Nederland op, die nu onder de naam miKredietunie via 5 regionale coöperaties kredieten verstrekt.

Een kredietunie is een coöperatieve kredietvereniging met uitgesloten aansprakelijkheid zonder winstoogmerk waarin ondernemers zich per regio of per branche organiseren om elkaar geld te lenen. Een kredietunie is geen bank,  omdat een kredietunie geen kapitaal bij elkaar brengt (bijvoorbeeld spaargeld), en dat voor eigen rekening en risico als krediet vertrekt.

Medio januari kreeg MILK als eerste kredietunie de goedkeuring van het Ministerie van Economische Zaken om kredieten te verstrekken met een borgstelling vanuit de overheid van 50%, als de te financieren ondernemers onvoldoende zekerheden kunnen bieden.

Meer grip op financiële prestaties

In de begindagen van de kredietunie van MILK volgden de beheerders de gefinancierde ondernemingen nog op een eenvoudige manier. “We kregen een export van de boekhouding en zette die in Excel”, legt Bastiaan Burgwal uit, die binnen Sparkholder onder andere verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van het product en het automatiseren van de financiële modellen. “Die Excel was leuk, maar slecht bruikbaar voor anderen. We zagen een informatie-asymmetrie. Daar waar grote beursfondsen hun aandeelhouders en financiers uitstekend kunnen voorzien van informatie, hebben kleinere investeerders of fondsen nauwelijks toegang tot betrouwbare financiële informatie van de MKB-bedrijven waarin ze investeren.”

De ondernemers Sergio Torres, Bastiaan Burgwal en Jan-Volkert Meuldijk bouwden een web-based financieel dashboard dat in de testfase zijn waarde al bewees. “In 2013 hadden we vanuit de kredietunie een financiering verstrekt aan een IT-onderneming. We kregen op maandbasis de cijfers van de onderneming en zagen op een gegeven moment een vreemde ontwikkeling in de financiële prestaties. Toen we navraag deden bleek er een dispuut te zijn tussen de aandeelhouders. Door ons financiële dashboard waren we erop tijd bij. We konden een faillissement niet voorkomen, maar wel onze verstrekte financiering veiligstellen.”

Sparkholder heeft koppelingen met alle online boekhoudpakketten die een API hebben. Voor alle andere boekhoudpakketten heeft Sparkholder een andere oplossing. Ruim 600 boekhoudpakketten zijn te koppelen. Sparkholder kan de benodigde data realtime uit het boekhoudpakket halen, maar meestal volstaat één keer per maand, omdat bepaalde kosten ook maar één keer per maand worden geboekt (denk aan bijvoorbeeld personeelskosten of huur).

Tot in detail financieel inzicht

Sparkholder is vooral gebouwd ten behoeve van investeerders, financiers en fondsbeheerders, maar biedt ook toegevoegde waarde voor ondernemers. “We willen de interactie tussen investeerder en onderneming verbeteren”, aldus Bastiaan. De investeerder of financierder kunnen als onderdeel van hun overeenkomst de ondernemer verplichten tot deelname aan het financiële platform. Het is de ondernemer die betaalt voor de aansluiting op Sparkholder, te weten EUR 59,- per maand.

Door een goede monitoring van ondernemingen hebben ze meer grip op hun investeringen en/of financieringen. In één portfolio-overzicht kan de investeerder of financier zien hoe zijn ondernemingen er voor staan. De ondernemers en investeerder kunnen van te voren doelstellingen vaststellen. De ‘rode’ ondernemingen laten minder goede financiële prestaties zien en halen de doelstellingen niet. De ‘groene’ ondernemingen liggen op schema.

sparkholder-investeerder-doelstellingen-finno.pngKlik op afbeelding voor vergroting.

Vanuit het portfolio-overzicht kan je een onderneming selecteren en een totaalbeeld en oordeel krijgen over de vaste activa, solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit, afhankelijkheid en toekomst. Ieder van deze items heeft weer zijn eigen detailinformatie.

De investeerder/financier heeft ook toegang tot de balans, verlies- en winstrekening en de ratio’s van de onderneming. Als investeerder zou ik vooral in de laatste geïnteresseerd zijn. De ratio’s, vooral de trend daarin, zijn wat mij betreft de ideale thermometer voor de financiële prestaties.

sparkholder-financiele-ratios-finno.pngKlik op afbeelding voor vergroting.

Meer data, meer inzicht

Naast de financiële gegevens uit het boekhoudpakket van de ondernemer, biedt Sparkholder ook inzicht in benchmark gegevens van de sector waar de onderneming deel vanuit maakt. Deze zijn afkomstig van het CBS. Daarnaast laat Sparkholder ook zien wat de stand van zaken is ten aanzien van de werkeloosheid, inflatie en de inkoopmanagersindex, allen afkomstig van het CBS.

In de toekomst moet Sparkholder ook ruimte bieden voor andere kwantitatieve- en kwalitatieve data van een onderneming, bijvoorbeeld websitebezoek of de notulen van afspraken tussen ondernemer en investeerder of financier. Kortom, het platform moet bijdragen aan een betere informatievoorziening en communicatie tussen beide partijen.

“In de toekomst willen we de ondernemer op Sparkholder nog meer ondersteunen”, licht Bastiaan toe. “Als een onderneming de omzet over een aantal maanden ziet teruglopen, dan is er blijkbaar een complicatie op salesgebied. We willen dan via het Sparkholder experts (red.: bijvoorbeeld accountants of sales specialisten) voorstellen aan de ondernemer. Deze kunnen de ondernemer helpen met de problemen. De expert zou dan punten moeten kunnen verdienen als hij zijn werk goed doet.”

Waar wil Sparkholder over 5 jaar staan? De ambitie van Bastiaan is hoog. “Over 5  jaar willen we 25.000 gebruikers hebben. Niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten. Ook de V.S. zijn interessant voor ons. Bij een grotere groep klanten verwachten we het dashboard ook goedkoper te kunnen aanbieden.”

Wat vindt [finno]?

Sparkholder voorziet duidelijk in een behoefte, die naar verwachting in de toekomst groter wordt. Omdat MKB-ondernemingen nog steeds moeilijk aan krediet komen bij een bank, zullen ze in de toekomst noodgedwongen een beroep doen op financieringsalternatieven zoals crowdfunding, informal investment en kredietunies. De verstrekkers van kapitaal willen de financiële prestaties van hun investeringen volgen en kunnen ingrijpen indien nodig.

Hoewel Sparkholder mijns inziens nog kan winnen aan diepgang, biedt het al meer inzicht aan investeerders, dan dat banken vaak hebben. Banken hebben voor hun kredietbeheer geen realtime koppelingen met de boekhoudpakketten van MKB-ondernemers. Hoewel het vorig jaar gelanceerde SBR-Direct een stap voorwaarts is, biedt het qua inzicht nog niet de mogelijkheden die Sparkholder nu biedt. Al eerder deelde ik op [finno] mijn visie op SBR-Direct.

Ook Bastiaan wil nog meer diepgang als het gaat om de financiële informatie en de interpretatie daarvan: “Sparkholder is nog een beta en neergezet met de tijd en middelen die ons nu ter beschikking staan. We zijn op zoek naar investeerders die samen met ons de verbeteringen willen realiseren.”

Sparkholder wil in de toekomst ook functionaliteit voor banken toevoegen en bijvoorbeeld de kans op default berekenen. Meerdere banken hebben interesse getoond, aldus Bastiaan “Ze weten dat ze iets met Sparkholder moeten doen, maar weten nog niet precies wat”. Mochten de betreffende banken verlegen zitten om inspiratie, dan help ik ze graag een handje.

1 antwoord

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.