Crowdfunding Index: transparant over de prestaties van crowdfunding platforms

Leestijd: 4 minuten

transparantie-crowdfunding-platformen-douwkoren-finno

Collin Crowdfund, Horeca Crowdfunding en Kapitaal Op Maat zijn van de grootste Nederlandse crowdfunding platforms voor bedrijfsfinanciering het meest transparant over hun prestaties. Bij Geldvoorelkaar is de meeste ruimte voor verbetering.

Sinds 2011 publiceert Douw&Koren elk half jaar cijfers over de status van crowdfunding in Nederland. Douw&Koren publiceert en duidt deze cijfers om bij te dragen aan de ontwikkeling van crowdfunding. Een belangrijke volgende stap in de ontwikkeling van crowdfunding is transparantie over de prestatie van investeringen via platforms.

Crowdfunding kan de meest transparante vorm van financieren zijn, waarbij iedereen onder de motorkap van een platform kan kijken. Steeds meer platforms bieden deze transparantie.

Transparantie over de prestatie van platforms

Voor investeerders is de belangrijkste meetbare prestatie van de platforms voor bedrijfsfinanciering het netto rendement. Het netto rendement is het rendement dat (een deel van of alle) investeringen via een platform opleveren. Bij het netto rendement zijn de kosten van het platform en de defaults (afgeschreven investeringen) meegenomen. Het netto rendement is dus de netto winst op een investering. Als een crowdfunding platform een netto rendement presenteert, biedt dat natuurlijk geen garanties. (“In het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor de toekomst.”)

Door de jonge leeftijd van de meeste platforms, kan vaak nog geen maatgevend netto rendement gepresenteerd worden (dat geldt des te meer voor financieringen in de vorm van de verkoop van aandelen of converteerbare lening). Transparantie over openstaande saldi, uitgekeerd rendement, betalingsachterstanden en defaults biedt dan een alternatief. Het blijkt echter dat niet elk platform actuele of complete informatie over de status van haar portefeuille verstrekt. Dat geeft mij toch wel een unheimisch gevoel, want de informatie is binnen de muren van elk platform uiteraard wel beschikbaar.

Bezoekers worden bij crowdfunding platforms warm gemaakt met pitchfilmpjes, beschrijvingen van ondernemingen, aangeboden rendementen en risicoscores. Bij sommige platforms worden financieringsvragen binnen dagen, uren of minuten volgestort door investeerders die via crowdfunding rendement hopen te maken op hun geld. Het net zo uitgebreid presenteren van de prestatie van een platform is een must en wordt door een aantal platforms dan ook gedaan, maar nog niet door allemaal.

De vraag naar meer transparantie over de prestatie van platforms, leeft al meer dan een jaar bij journalisten, investeerders en experts. De afgelopen weken zijn verschillende kritische berichten verschenen: een artikel van Lex van Teeffelen op Linkedin, een artikel in het FD en een item van EenVandaag. In de berichtgeving zijn terecht vraagtekens geplaatst bij het gebrek aan transparantie bij sommige crowdfunding platforms. De berichtgeving is op een aantal punten echter incompleet of tendentieus en geeft daarmee geen goed beeld van de situatie.

Tijd voor een objectief en compleet overzicht van de mate waarin crowdfunding platforms transparant zijn over hun prestaties:

Crowdfunding Index

In de Crowdfunding Index zijn de 10 grootste crowdfunding platforms voor bedrijfsfinanciering op een aantal punten tegen het licht gehouden:

 1. Projecten log
  Zijn alle projecten die ooit via het platform gefinancierd zijn in een openbaar overzicht (projecten log) terug te vinden? Sommige platforms laten zelfs de niet-gefinancierde projecten online staan.
 2. Status portefeuille
  Presenteert het platform een openbaar overzicht van de status van de portefeuille? Essentieel hierbij zijn ten eerste helder gedefinieerde indicatoren zoals openstaand bedrag, uitgekeerd rendement, betalingsachterstanden en defaults. En ten tweede dient per indicator een saldo vermeld te worden. Branchevereniging Nederland Crowdfunding heeft een uniforme manier van rapporteren voor een aantal indicatoren vastgesteld, die veel platforms uit de top 9 hanteren.
 3. Laatste status update
  Wanneer was de laatste update van de portefeuille? Hoe recenter, hoe beter.
 4. Toegankelijkheid status
  Naast de beschikbaarheid, is de toegankelijkheid van informatie essentieel. Als informatie over de prestatie van een platform niet eenvoudig toegankelijk is, wordt het doel niet gediend. De meest toegankelijke manier is om op de homepage aandacht te besteden aan de prestaties en voor meer informatie door te verwijzen naar een uitgebreide toelichting.
 5. Open boeken
  De meest complete vorm van transparantie is het beschikbaar stellen van de boeken. In dat geval is de status en planning van de (nog) te verwachten betalingen voor elk individueel project openbaar (eventueel geanonimiseerd).

Zo presteren de 10 grootste platforms (in alfabetische volgorde):

Het valt op dat Collin Crowdfund, Horeca Crowdfunding en Kapitaal Op Maat het best scoren. Deze drie platforms onderscheiden zich onder andere door de informatie die zij verstrekken en het toegankelijk presenteren van deze informatie. Bij Geldvoorelkaar is de meeste ruimte voor verbetering.

Het is opvallend en zorgwekkend dat Geldvoorelkaar als grootste crowdfunding platform achterop loopt en sinds enige tijd zelfs geen openbaar projecten log meer bijhoudt. Hoe groter het platform, hoe meer informatie het tot haar beschikking heeft om een netto rendement openbaar te presenteren.

Een link naar de meest recente status van de portefeuille per platform (in alfabetische volgorde):

Transparantie over de prestatie versus verdienmodel platforms

Een crowdfunding platform bedient twee typen klanten: ondernemers en investeerders. Het moment waarop klanten voor de diensten van het platform betalen verschilt. Voor de meeste platforms zijn de inkomsten tot en met het moment van succesvolle financiering de belangrijkste bron van de omzet. Voor een kleiner aantal platforms platforms geldt dat de inkomsten die afhankelijk zijn van succesvol beheer (ook) belangrijk zijn.

Als de inkomsten van een platform voor een belangrijk deel afhankelijk zijn van succesvol beheer, dan heeft het platform net als de investeerders belang bij een positief verloop van het project.

In de volgende tabel per platform de status van de portefeuille, het netto rendement voor investeerders (indien openbaar) en het percentage van de inkomsten dat afhankelijk is van succesvol beheer:

Het valt op dat Lendahand, CrowdAboutNow en Collin Crowdfund voor hun inkomsten in grote mate afhankelijk zijn van succesvol beheer.

Als een platform voor haar inkomsten bijna niet afhankelijk is van succesvol beheer en ook niet transparant is over de prestatie van het platform, dan is het terecht om vraagtekens te plaatsen. Bij Geldvoorelkaar is ook hier de meeste ruimte voor verbetering.

Het belang van transparantie

Transparantie is inherent onderdeel van crowdfunding. Als ondernemer ga je bij crowdfunding figuurlijk met de billen bloot voor potentiële investeerders. Een aantal crowdfunding platforms durft dit zelf ook te doen. Bij de meeste platforms is nog ruimte voor verbetering. Met de Crowdfunding Index maak ik vanaf nu maandelijks de stand op.

Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit overzicht? Ik hoor graag van je via gijsbert@fundipal.com.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.