Capsearch wil dé marktstandaard zijn voor het aanvragen van MKB-financieringen

Leestijd: 7 minuten

Hoewel Nederland samen met Duitsland, Oostenrijk en België economisch gezien tot de kopgroep behoort van het eurogebied is gedurende 45 maanden op rij het totaal aan uitstaande leningen lager dan een jaar eerder. De economie groeit, maar de kredietverlening van banken aan MKB-ondernemingen daalt.

Sinds de kredietcrisis verkopen banken vaker ‘nee’ als een MKB-onderneming voor een krediet de bank binnenstapt. Ook Max Henny, oud-relatiemanager bij een bank, moest zijn klanten vaker teleurstellen. Hij verdiepte zich in alternatieve financieringen en startte uiteindelijk samen met zijn compagnon Arjan Buis de onderneming Capsearch. Ik sprak met Max Henny over hun MKB-financieringsmarktplaats.

Kredietverlening aan Nederlandse bedrijven daalt

De afgelopen jaren is de uitstaande hoeveelheid zakelijke kredietverlening afgenomen. Enerzijds komt dit doordat banken anders naar risico’s kijken. Anderzijds is ook de vraag naar financiering afgenomen. Nog steeds geeft bijna 8 op de 10 ondernemers aan geen financiering nodig te hebben. Dit blijkt uit de Financieringsmonitor van Panteia. Ook de ECB constateert in haar ‘Survey on the access to finance of enterprises’ (SAFE) dat het MKB in Nederland vaak over voldoende interne middelen beschikt om de gewenste investeringen te financieren.

Groei investeringen en kredietverlening, % jaar op jaar (bron: NVB, data DNB en CPB)

Hoewel ondernemers steeds meer alternatieve financieringsvormen voorhanden hebben blijft bancaire dienstverlening het meest gebruikt. Financiering met behulp van crowdfunding, Qredits of Kredietunies blijft beperkt tot enkele honderden miljoenen euro’s. Douw & Koren maakte deze week bekend dat er in de eerste helft van 2017 ruim EUR 99 miljoen is opgehaald. Na enige stagnatie in 2016, mede door kritische berichtgeving met betrekking tot de risico’s, zit crowdfunding weer in de lift.

Externe financiering voor het MKB, in miljarden (bron: NVB, data CPB)

Bankiers ontwikkelen platform voor MKB-financiering

Goede ideeën komen nooit alleen. Max Henny was relatiemanager bij een bank en ondervond dat hij als bankier steeds vaker ‘nee’ moest verkopen. Hij verdiepte zich vervolgens in alternatieve financieringsvormen en het eerste idee voor een financieringsplatform was een feit. Na een toevallige ontmoeting met collega-bankier Arjan Buis en een etentje daarna kwam hij erachter dat hij niet alleen een goed idee had voor een MKB-financieringsplatform. Ze besloten de handen in een te slaan en Capsearch was geboren. Capsearch heeft zelf de software voor het platform ontwikkeld.

Sinds januari 2016 zijn ze fulltime aan de slag gedaan met de uitwerking van hun idee. Inmiddels hebben ze een platform ontwikkeld waar ze vraag en aanbod van MKB-financieringen bij elkaar brengen. “We hebben het hele financieringsproces gestandaardiseerd en daar een marktplaats aan gekoppeld”, legt Max Henny uit. “Dat doen we voor accountants en financiële specialisten. We hebben voor deze doelgroep gekozen,  aangezien de ‘voorkant’ van het kredietverleningsproces aan het verschuiven is van bank naar intermediair.”.

Volgens Max Henny hebben banken door digitalisering steeds minder aandacht voor advies aan klanten. “We zien dat banken snijden in hun front office. Daarentegen richten accountants zich juist steeds meer op de advisering van klanten. Accountants hebben immers vaak klanten die financiering nodig hebben”.

Eén loket voor diverse financiers

Capsearch wil de ondernemer één loket bieden voor het regelen van zijn financiering. Het gaat daarbij niet alleen om bancaire financiering, maar ook om crowdfunding, lease, factoring en de financieringsoplossingen van bijvoorbeeld MKB-beurs NPEX en NEOS. Daarbij willen ze de accountant en financieringsspecialist en uiteindelijk de ondernemer een ruime keuze bieden. Van de meeste financieringsvormen zijn er minimaal 5 partijen actief op de marktplaats. Vooralsnog richt Capsearch zich op het platform enkel op ‘vreemd vermogen’. Wel kunnen ze ondernemers doorverwijzen naar partijen voor risicodragend vermogen.

Naast Capsearch telt Nederland inmiddels meerdere platformen voor MKB-financieringen. Al eerder kon je op [finno] lezen over Loanstreet, een platform voor MKB-bedrijven die een financieringsbehoefte hebben tussen de EUR 5.000,- en EUR€ 1.000.000,- en boekhouden in Exact Online of Twinfield. In tegenstelling tot Capsearch richt Loanstreet in eerste instantie op de ondernemers zelf, maar op het platform kunnen ze samenwerken met hun accountant of adviseur en zo een financieringsvraag neerleggen bij verschillende marktpartijen.

Lees ook: ‘LoanStreet, de opmaat naar het frictieloos aanvragen van een financiering

Daarnaast is er Fyndoo, de online matchmaker voor zakelijke kredieten in het MKB. Op dit moment voorziet Fyndoo vooralsnog enkel in het aanvragen van financiering via onafhankelijke aangesloten adviseurs.

Capsearch onderscheidt zich doordat ze het financieringsproces hebben gestandaardiseerd, waardoor financiers de juiste informatie ontvangen en in hun systemen kunnen inlezen. Hierbij hebben ze rekening gehouden met de mogelijke complexiteit van een financieringsaanvraag. Bij Capsearch kunnen intermediairs financieringen tot maximaal EUR 15 miljoen, variërend van eenvoudige tot meer complexe financieringsstructuren.

Financieringsaanvraag via een intermediair

Zoals gezegd richt Capsearch zich op intermediairs. Hoe gaat een financieringsaanvraag via Capsearch in zijn werk? Onderstaande afbeelding geeft het proces voor de intermediars weer.

Klik op afbeelding voor vergroting.

Het voordeel van Capsearch is dat een intermediair en dus ook de ondernemer, maar één keer een financieringsaanvraag opstelt en niet steeds weer opnieuw bij verschillende financiers. Iedere financier heeft een eigen profiel op het platform. De financieringscriteria van de financier zijn een onderdeel van dit profiel.

Capsearch is pas twee maanden ‘live’ en al in gebruik bij vele bekende accounting- en financieel advieskantoren. Daarvoor kregen ze op basis van demo’s al veel positieve reacties van accountants en was er ook een intentieverklaring gesloten met een top 5 accountantskantoor. Momenteel gaan de financieringsaanvragen nog door de handen van de Max Henny en Arjan Buis. “We bekijken nog veel aanvragen op volledigheid, met als doel de software steeds verder te verbeteren”, licht Max Henny toe. “Uiteindelijk moet het natuurlijk zoveel mogelijk geautomatiseerd gaan. Belangrijk daarbij is het gebruik van Standard Business Reporting (SBR), waardoor we snel tot een financiële analyse kunnen komen.”

Lees ook: ‘Banken lanceren portal voor uitwisseling van gegevens; en nu snel door naar SBR 2.0

Daar waar Loanstreet heeft gekozen voor een koppeling met de boekhouding van de klant, kiest Capsearch voor data-uitwisseling via SBR. SBR is een open standaard voor het samenstellen en aanleveren van financiële informatie. Sinds 1 januari 2017 zijn bedrijven verplicht om cijfers via SBR aan te leveren aan instanties zoals Kamer van Koophandel, Belastingdienst en de grootbanken. De banken hebben met elkaar het platform SBR Direct ontwikkeld waar ondernemers hun jaarcijfers kunnen aanleveren, waarna het automatisch in de systemen van de bank wordt ingelezen. Capsearch omarmt SBR omdat dit voor standaardisatie en efficiënt financieringsproces zorgt.

Banken zijn volgens Max Henny blij met Capsearch, omdat ze volledige, gekwalificeerde leads krijgen. “Banken waren eerst sceptisch, maar zien nu ook dat Capsearch voordelen biedt door een standaard te hanteren richting intermediairs. Hierdoor dwingen we kwaliteit af waardoor volledige aanvragen bij financiers aangeleverd worden. We gooien dus geen halve financieringsaanvraag over de schutting. Banken kunnen vanuit de cloud de aanvraag en de gegevens downloaden. Wij sturen de banken een alert met de mededeling dat er een aanvraag is.”

Max Henny vervolgt: “We zijn nog maar kort ‘live’, maar een voorzichtige schatting leert dat circa 90% van de aanvragen daadwerkelijk gefinancierd wordt. Financiers kunnen tussentijds hun profiel wijzigen, waardoor ze meer of minder aanvragen krijgen op basis van hun financieringscriteria.”

Capsearch berekent geen credit rating. Alle financiers hebben hun eigen manier voor credit rating. Capsearch levert wel de benodigde data, waarmee de financierde credit rating kan bepalen.

Ambities voor de toekomst

Zoals menig startup heeft ook Capsearch internationale ambities. “We willen eerst Nederland veroveren en hier marktleider worden; de MKB-er succesvol financieren”, aldus Max Henny. “En omdat SBR een internationale standaard is, ligt uitbreiding naar het buitenland voor de hand. Nederland loopt voorop in SBR dus het is prima om hier te starten. Wellicht is Duitsland als volgend land interessant, vooral vanwege de vele banken.”

In de nabije toekomst wil Capsearch ondernemers ook helpen bij hun zoektocht naar risicodragend vermogen. En ook de financiering van projectontwikkeling, een aparte tak van sport, behoort tot de mogelijkheden.

Ondanks dat Capsearch nog maar kort aan de weg timmert komen ze steeds meer in beeld bij financiers, die de software interessant vinden en het wellicht white label willen gebruiken. Ook hier liggen dus kansen voor Capsearch.

Wat vindt [finno]?

De kredietverlening nam de afgelopen jaren af, deels doordat banken financieringsaanvragen tegenwoordig kritischer beoordelen en deels omdat uit onderzoek blijkt dat het MKB minder financiering nodig heeft.

Doordat banken steeds kritischer worden is het voor ondernemers van belang om de kwaliteit van hun financieringsaanvraag te verhogen en zullen ze wellicht ook meer moeten ‘shoppen’ bij andere banken en andere financiers. In beide gevallen biedt Capsearch een oplossing. Hoewel ondernemers steeds meer self directed worden, hun financiële zaken online zelf willen regelen, kan de accountant of financieringsspecialist in toenemende mate een belangrijke rol spelen bij het regelen van een financiering. Zowel Capsearch als Loanstreet vervullen hierbij een belangrijke rol. Ik ben geen duidelijk voorstander van één van deze oplossingen. Loanstreet legt het initiatief meer bij de ondernemer zelf, waar bij Capsearch het initiatief bij de accountant of financieringsspecialist ligt. Er is geen goed of fout.

Een belangrijk voordeel van de door Capsearch gehanteerde data-uitwisseling via SBR is dat het een internationaal geaccepteerde standaard is. Een nadeel is dat het (vooralsnog) geen real-time toepassing heeft. Dat is voor de incidentele kredietaanvraag niet erg, maar als je als ondernemer, maar ook als bank of platform in de toekomst eerder een naderende kredietbehoefte wilt signaleren in de cijfers van de onderneming, dan wil je een direct of indirect een realtime koppeling hebben met de boekhouding. Ook als je achteraf uit hoofde van kredietbeheer een vinger aan de pols wilt houden.

Capsearch lost problemen op voor de ondernemer (eenvoudige aanvraag via één loket voor meerdere financieringsvormen), de intermediairs (meer toegevoegde waarde voor klant) en de bank en andere financiers (gekwalificeerde leads). Daarmee is er een duidelijke voedingsbodem voor succes.

Photo credits: Capsearch, Unsplash (rawpixel.com)

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.